TRE-MLI s.r.o. - specialista na stavební chemii ARDEX

Naše společnost nabízí velké množství produktů stavební chemie a doplňkového sortimentu s širokou škálou použití.

Zastupujeme pouze ověřené značky s dlouholetou tradicí a pravidelné vzdělávání a certifikace je základem pro to, abychom vám mohli vždy s čistým svědomím poradit co nejlépe. Neprodáváme za každou cenu, vaše spokojenost je pro nás na prvním místě. Naší zásadou je nikdy nepomlouvat konkurenci a nepovyšovat naše znalosti nad zákazníky, tak jako oni i my rádi využijeme jejich znalostí a profesionality. Ten umí to a ten zas ono ...

A malý dárek od nás ke každému nákupu vás jistě potěší.

Zboží vám umíme dodat na místo dle vašeho přání díky spolupráci s našimi smluvními partnery PPL, TOPTRANS a dalšími spolehlivými dopravci.

Novinkou roku 2019 je pak rozšíření naší činnosti o fotografické práce a to včetně možnosti záznamu dronem.

GDPR

Podmínky zpracování osobních, identifikačních a provozních údajů, zákazníků - GDPR

 

Tyto podmínky zpracování osobních, identifikačních a provozních údajů (dále jen

„Podmínky“) poskytují základní informace o zpracování osobních, identifikačních a

provozních údajů zákazníků ( dále jen „Údaje“ ) společnosti TRE-MLI s.r.o. Za zákazníka se

pro účely těchto Podmínek považuje každá fyzická i právnická osoba, která je s TRE-MLI

s.r.o. v jakémkoliv obchodním, smluvním či obdobném vztahu.

Prohlášení

Ochrana dat a bezpečnost dat zákazníků mají vysokou prioritu pro společnost TRE-MLI s.r.o.

Jsme si vědomi významu ochrany osobních údajů a soukromí našich zákazníků, a proto:

 při uchovávání a zpracování osobních údajů postupujeme v souladu s platnými

právními předpisy - GDPR

 je-li zpracování založeno na souhlasu, vždy máte právo volby, zda nám souhlas udělíte

nebo ne, tento můžete kdykoliv odvolat

 vaše údaje a data jsou zajištěna technickými a organizačními opatřeními, aby bylo

zabráněno jejich případnému odcizení či zneužití

Na základě čeho a pro jaké účely zpracováváme Údaje

TRE-MLI s.r.o. zpracovává osobní údaje na základě následujících oprávnění a pro následující

účely:

 Souhlas – marketingové a obchodní účely ( s výjimkou tzv. přímého marketingu );

 Oprávněné zájmy správce – ochrany našich práv a pávem chráněných zájmů jako je

prevence podvodného jednání, vymáhání pohledávek a uplatňování právních nároků,

zajištění a optimalizace služeb;

 Plnění právních povinností – zpracování Údaje je nám uloženo platnou právní úpravou

( např. uchovávání daňových a finančních dokladů );

 Plnění smlouvy nebo provedení opatření před uzavřením smlouvy – poskytování

služeb/produktů, vyúčtování, řešení reklamací, stížností či uplatňování nároků ze

smluv.

Správa oprávnění (souhlasů)

Pokud jste nám dali souhlas se zpracováním Údajů nebo chcete podat námitku proti

zpracování pro účely přímého marketingu, můžete nás kontaktovat telefonicky nebo e-mailem

k tomu určenými. Jestliže odvoláte svůj souhlas s určitým zpracováním Údajů, zpracování

ukončíme ihned.

Kdo může přistupovat k Údajům

Přístup k osobním údajům mají pouze osoby, které byly řádně proškoleny v oblasti ochrany

osobních údajů, zaměstnanci společnosti.

Doba zpracování

Údaje zpracováváme vždy po dobu nezbytně nutnou, nebo po dobu zákonné záruky na zboží a

služby. V případě zpracování pro marketingové účely jsou data zpracovávána po dobu

nezbytně nutnou nebo do doby odvolání souhlasu nebo vyslovení námitky.

Kvalita a bezpečnost

Aby Vaše Údaje byly vždy aktuální, je třeba, abyste nám oznamovali jejich změnu. Klademe

velký důraz na bezpečnostní politiku v rámci společnosti, záměrnou a standardní ochranu

Údajů, mlčenlivost zaměstnanců, dodržování vnitřních směrnic a výběr smluvních partnerů.

Zachováváme důvěrnost komunikací, zpráv.

Obchodní sdělení

Máme nastavenu politiku posílání obchodních sdělení tak, aby našim zákazníkům

vyhovovala. Pečlivě hlídáme počet sdělení, které posíláme. Pokud nechcete, abychom Vám

obchodní sdělení posílali, je možné toto jednoduše zrušit zasláním informace na příslušný email.

Kontakty

Kontaktovat ohledně změn či zrušení práv nás můžete telefonicky nebo e-mailem.

Účinnost

Tyto Podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 25.května 2018

TRE-MLI s.r.o.

Miloš Nevřala – ředitel společnosti - jednatel